Mars-produksjonen ble 29.652 fat pr. dag

 
Oljeproduksjonen for de enkelte geografiske enheter i mars måned samt for 1. kvartal var som følger (fat pr. dag):
 
 
 
 
mars  
1. kvartal
 
 
 
UK
8.867
9.077
NORGE
6.777
     6.280
YEMEN
14.008
13.966
 
 
 
TOTALT
29.652
29.323
 
Produksjonen fra norsk sokkel var opp fra februar måned grunnet nye produksjonsbrønner som er satt i drift på Jotun-feltet
 
I Yemen var samlet produksjon i mars noe ned sammenlignet med februar, på grunn av diverse brønnintervensjoner på begge feltene. En ny produksjonsbrønn er nå under boring på Tasour-feltet, og denne ventes å settes i drift i løpet av en måneds tid.
 
I UK var produksjonen noe ned fra februar, som skyldes arbeid utført i noen av brønnene på Thistle-feltet.
 
Produksjonsutviklingen for DNO så langt i år er bedre enn forventet, og selskapet er godt tilfreds med en oljeproduksjon på over 29.000 fat pr. dag i 1. kvartal.