Mai produksjonen ble 28.238 fat pr. dag

Oljeproduksjonen for de enkelte geografiske enheter i mai måned samt for perioden januar til mai var som følger (fat pr. dag):
 
 
 
  mai
   jan -mai
 
 
 
UK
   9.253
9.047
NORGE
6.226
6.303
YEMEN
12.759
13.554
 
 
 
TOTALT
28.238
28.904
Det var i mai måned et kortere avbrudd i produksjonen fra en av brønnene på Tasour-feltet i forbindelse med utskifting av en pumpe i brønnen. Dette er hovedårsaken til at produksjonen fra Yemen var ned med ca. 850 fat pr. dag sammenlignet med april.
Boring av en brønn på vestflanken av Tasour- feltet er nå påbegynt.
 
Produksjonen fra norsk sokkel var ned med ca. 440 fat pr. dag sammenlignet med april.
 
Produksjonen fra Thistle-feltet økte noe i mai, og dette bidro til at samlet produksjon fra britisk sokkel økte med ca. 410 fat pr. dag sammenlignet med april.