Kjøp av egne aksjer - DNO ASA

DNO ASA har den 13. september 2001 kjøpt 50.000 DNO-aksjer til kurs 15,66.

Ny beholdning er 176.200 DNO-aksjer.14. september 2001

DNO ASA