Intensjonsavtale om overføring av deler av Yemen lisensene

DNO har inngått en intensjonsavtale om overførsel av deler av DNO’s Yemen lisenser i bytte for aksjer i et lite børsnotert olje- og gasselskap på AIM London-børsen
Avtalen vil gi DNO majoritetsandel i dette selskapet.
(Se vedlegg på linken nedenfor:)