Frivillig innløsningstilbud til alle aksjeeiere i DNO ASA med aksjeposter på 33 eller færre aksjer i selskapet

Det vises til børsmelding 1145 /211201. Vedlagt følger det frivillige innløsningstilbudet som vil bli tilsendt alle aksjeeiere i DNO med kjent adresse som berøres av tilbudet.