Foreløpige resultater Nabrajah # 2, Yemen

Det er også observert hydrokarboner under boring i grunnfjellsintervallet fra en dybde på ca. 2.322 meter og videre nedover.
 
Den nåværende planen består i å fortsette boringen til en dybde på ca. 2.400 meter for å foreta en ytterligere evaluering av de hydrokarbonobservasjonene i grunnfjellsintervallet.
 
Det planlegges produksjonstesting av de oljeførende Qishn-intervallene. På grunnlag av resultatene fra videre evalueringer av brønnlogger og trykkmålinger, vil man vurdere produksjonstesting også av grunnfjellsintervallet.
 
Nabrajah # 2 er den første av to avgrensningsbrønner som skal bores for å fastslå størrelsen på Nabrajah # 1 funnet.
 
DNO er operatør for blokk 43 og har en andel på 56.67 % i lisensen.
 
 
 
DNO ASA
20. august 2004
 
Kontaktperson:
 
Helge Eide
Administrerende direktør
 
Telefon:            (+47) 55 22 47 00 / (+47) 23 23 84 80