Foreløpig resultat fra West Heather boringen

Resultatene fra boring av 2/5-19y, som bores på den nordlige delen av West Heather bekrefter tilstedeværelse av olje i Brent formasjonen, og resultatene så langt indikerer at reservoar egenskapene er bedre enn forventet.
 
Vennligst se vedlegg på engelsk for ytterligere informasjon.