Erklæring av 1.355.000 aksjeopsjoner

Det er erklært 1.335.000 aksjeopsjoner i DNO ASA i henhold til fullmakt gitt av Generalforsamlingen. Kursen er NOK 16,85 per aksje.

Følgende primærinnsidere har erklært opsjoner:

Selskaper kontrollert av Berge Gerdt Larsen (1.000.000 opsjoner)
Styremedlem Anders Farestveit (125.000 opsjoner)


20. juni 2001

DNO ASA