DS 'Valentin Shashin' - 2 års kontraktsforlengelse.

Petrolia Drilling ASA (PDR) har en 2 års borekontrakt for boreskipet DS ”Valentin Shashin” med det brasilianske oljeselskapet PETROBRAS for boring ned til 1200 meters vanndyp. Kontraktens varighet er frem til mars 2001.

Denne kontrakten er nå forlenget med 2 år, frem til mars 2003. Kontraktsforlengelsen har en bruttoverdi på ca. USD 76 mill.

Videre inneholder kontrakten en klausul om at innen 6 måneder før utløp av forlengelsen, mars 2003, skal partene forhandle om rate og lengde på ny forlengelse.

Selskapet er meget fornøyd med at samarbeidet med Petrobras fortsetter for en lengre periode, noe som sikrer Petrolia Drilling ASA en fortsatt god kontantstrøm de neste år. Tidspunktet for ny reforhandling er også gunstig i forhold til at markedet i Brasil forventes å styrke seg de neste år.