DNOs oljeproduksjon i august - 13.783 fat pr. dag

Oljeproduksjonen i Norge og Yemen var som følger (fat olje pr. dag):
 
                                august               januar t.o.m. august
 
Norge                       1.757                   1.940
Yemen                   12.026                 11.593
 
Sum                      13.783                 13.533
 
På grunn av at det er satt i drift nye produksjonsbrønner både på Tasour- og Sharyoof feltet de siste to månedene, har produksjonen i Yemen økt og ligget på et nivå på over  12.000 fat olje pr. dag i juli og august (DNOs netto andel før skatt).  Boringen av en avgrensningsbrønn i den vestre flanken av Tasour-feltet (Tasour # 13) forventes å bli fullført i løpet av to uker. Dersom resultatene er som DNO forventer, vil brønnen kunne settes i drift i løpet av oktober.
 
I slutten av august ble det satt i drift en ny produksjonsbrønn på Glitne-feltet. Dermed økte produksjonen fra feltet til over 25.000 fat pr. dag (hvorav DNOs netto andel utgjorde 2.500 fat pr. dag). I forbindelse med tilkoplingen av den nye brønnen ble produksjonen fra Glitne-feltet stengt ned i en kort periode i august. Dette er grunnen til at produksjonstallene for Glitne for august gikk ned sammenliknet med tallene for juli.
 
Dessverre var ikke produksjonen fra den nye brønnen på Glitne fullstendig stabilisert før forberedelsene til nedstengningen av feltet på grunn av lockout-situasjonen ble iverksatt. Det er for tiden usikkert hvor lenge lockout-situasjonen på Glitne vil vare, og det forventes derfor at DNOs andel av oljeproduksjonen i september vil være lavere enn i august.
.
DNO ASA

16. september 2004

Kontaktperson:

Helge Eide
Administrerende direktør

Telefon: (+47) 55 22 47 00 / (+47) 23 23 84 80