DNOs novemberproduksjon over 24.000 fat pr. dag

DNO hadde en samlet oljeproduksjon på 24.024 fat pr. dag i november måned. Sammenlignet med konsernets oljeproduksjon i november 2001 på 14.276 fat pr. dag, er dette en økning på 68 %.
 
Oljeproduksjonen for perioden januar - november 2002 var på 22.276 fat pr. dag mot 12.864 fat pr dag for tilsvarende periode i 2001, hvilket er en økning på 73 %.
 
DNO's oljeproduksjon for de enkelte geografiske enheter i november måned samt januar - november 2002 var som følger (fat pr. dag):
                                     
 
november 2002
januar - november 2002
UK
4.175
4.832
NORGE
6.264
6.954
YEMEN
13.585
10.490
TOTALT
24.024
22.276
 
 
Selskapets oljeproduksjon fra Yemen økte med over 2.300 fat pr. dag fra oktober til november.  Dette skyldes at en ny produksjonsbrønn er satt i drift både på Tasour-feltet og Sharyoof-feltet (meddelt i tidligere børsmeldinger). Boring av ytterligere en produksjonsbrønn på Tasour-feltet vil bli påbegynt i løpet av desember.
 
Oljeproduksjonen fra UK og Norge var som forventet i november måned.
 
 
DNO ASA
9. desember 2002
 
Kontaktperson:
 
Helge Eide, Administrerende direktør                                                           
Telefon:          
23 23 84 80 / 55 22 47 00