DNO vurderer nytt operatørskap i UK

DNO Heather Limited, et heleid datterselskap av DNO ASA ("DNO") har inngått en ikke bindende intensjonsavtale for mulig midlertidig overtagelse av operatørskap og eierandel i Thistlefeltet i UK fra BP og Conoco.

Thistlefeltet er lokalisert i blokk 211/8 på britisk sokkel, om lag 70 km nord-øst for Heatherplatformen som DNO har operert siden 1997.

Thistlefeltet ble satt i produksjon i 1978 og oppnådde maksimal produksjon på 125.000 fat. olje pr. dag i 1982. Produksjonen i dag er ca. 6.500 fat pr. dag.

I de kommende måneder vil DNO foreta en detaljert gjennomgang av ressurspotensialet i Thistlefeltet for å evaluere muligheten for forlenget levetid for feltet gjennom økt oljeutvinning og reduserte kostnader.

Hvis endelig avtale inngås med BP og Conoco, og myndighetene godkjenner avtalen, kan overføring av operatørskapet skje mot slutten av 2002. DNO vil ikke overta ansvaret for fjerningskostnadene for Thistleplattformen.


DNO ASA
3. april 2002