DNO vurderer hale- og småfelt på norsk sokkel

DNO ASA er Norges første oljeselskap etablert i 1972 som et folkeoljeselskap. Selskapet har mer enn 40.000 norske aksjonærer og har hatt lisensandeler i Norge frem til 1992. Siden 1996 har selskapets strategi vært utvikling og drift av haleproduksjons- og småfelt.

1. juli 1997 overtok DNO ASA for Unocal som Operatør på Heather- og West-Heather-feltet i UK, vest for Bergen (et hale- og et småfelt). DNO har vært lisensdeltager i disse feltene og andre lisenser i UK siden 1975. I september 1998 overtok DNO ASA fra Clyde Petroleum Operatørskapet på det påviste oljefeltet Tasour på land i Yemen. Norsk Hydro er 25% lisenspartner.

Norsk sokkel har tidligere ikke vært i samme modne utviklingsfase som britisk sokkel. I UK er DNO eneste Operatør med hale- og småfeltsstrategi. I USA er der flere selskaper som DNO. De store oljeselskapene konsentrerer seg vanligvis om større felt slik at modne oljeprovinser åpner for mindre oljeselskap.

DNO ASA vurderer derfor å etablere seg igjen på norsk sokkel og utnytte kompetansen utviklet på Heather-feltet for norske småfelt.

DNOs Operatørfilosofi er nettverksmodellen der ulike aktører deltar i hvert prosjekt for best mulig verdiskapning. Vårt datterselskap Det Norske Oljeselskap AS (uten aktivitet) vurderes brukt for norsk sokkel. Selskapet vil bli oppkapitalisert, og det vurderes å invitere større industrielle og finansielle selskaper som aksjonærer i selskapet.

Oslo/Bergen, den 1. september 1999