DNO vil optimalisere lisensporteføljen

 
DNO konsernet har hatt en betydelig økning i oljeproduksjon og petroleumsreserver i løpet av de siste 3 år. Selskapet planlegger også notering på AIM listen i London våren 2003.
 
DNO har derfor utpekt investeringsbanken Lehman Brothers til å foreta en strategisk gjennomgang av den fremtidige utvikling av selskapet.
 
Utfallet av den strategiske gjennomgangen har som intensjon å optimalisere lisensporteføljen, og dette kan innebære avhending, ut-farming eller bytte av lisensandeler. Den overordnede målsetning med denne prosessen er å maksimere aksjonærverdier over tid.
 
 
English translation is attached.