DNO's Oljeproduksjon i 2. kvartal ble 23.007 fat pr. dag

DNO hadde en samlet oljeproduksjon på 23.007 fat pr. dag i 2. kvartal 2002. Sammenlignet med konsernets oljeproduksjon i 2. kvartal 2001 på 12.881 fat pr. dag, er dette en økning på 82 %.
Oljeproduksjonen i 1. halvår 2002 var 22.069 fat pr. dag mot 13.011 fat pr dag i 1. halvår 2001, hvilket er en økning på 70 %.
 
Oljeproduksjonen for de enkelte enheter i juni måned, 2. kvartal samt 1. halvår 2002 var som følger (fat pr. dag):
 
 
jun.02
 
2. kvartal 2002
 
1. halvår 2002
 
 
 
 
 
 
UK
4 856,00
 
4 984,00
 
5 212,00
NORGE
5 656,00
 
6 935,00
 
7 305,00
YEMEN
12 495,00
 
11 567,00
 
9 552,00
TOTALT
23 007,00
 
23 486,00
 
22 069,00
 
 
DNO oppnådde rekordhøy oljeproduksjonen fra Yemen med 12.495 fat pr. dag i juni måned, hvilket er betydelig bedre enn ventet. I Norge var produksjonen ned i forhold til mai måned. Dette skyldes hovedsaklig at Glitne-feltet ikke produserte med full kapasitet grunnet pålagt produksjonsbegrensning på norsk sokkel.
 
 
Selskapet er svært tilfreds med en samlet oljeproduksjon for DNO konsernet på over 22.000 fat pr. dag i 1. halvår 2002.
 
DNO ASA
8. juli 2002
 
Kontaktperson:
 
Helge Eide
Adm dir.
 
Telefon: 55 34 98 00 / 23 23 84 80