DNO's oljeproduksjon for august ble 21.816 fat pr. dag

DNO hadde en samlet oljeproduksjon på 21.816 fat pr. dag i august måned. Sammenlignet med konsernets oljeproduksjon i august 2001 på 10.327 fat pr. dag, er dette en økning på 111 %.
 
Oljeproduksjonen for perioden januar - august 2002 var på 22.156 fat pr. dag mot 12.419 fat pr dag for tilsvarende periode i 2001, hvilket er en økning på 78 %.
 
Oljeproduksjonen for de enkelte geografiske enheter i august måned samt januar - august 2002 var som følger (fat pr. dag):
 
 
 
august 2002
januar - august 2002
 
 
 
UK
3.938
4.994
NORGE
7.033
7.155
YEMEN
10.845
10.007
 
 
 
TOTALT
21.816
22.156
 
 
Som tidligere annonsert var Heather-feltet nedstengt for en kortere periode i august måned, grunnet arbeider i tilknytning til Ninian rørledningssystemet.
 
Gjennomsnittlig oljeproduksjon i Yemen så langt i år er på ca, 10.000 fat pr. dag hvilket er bedre enn planen. DNO har nå påbegynt boring av en ny brønn på Tasour-feltet. Det vil også bli foretatt boringer på Sharyoof-feltet senere i høst.
 
I Norge var oljeproduksjonen for august noe opp  grunnet oppstart av ny brønn på Jotun-feltet.
 
En gjennomsnittlig oljeproduksjon på over 22.000 fat pr. dag så langt i år, er foran planen, og selskapet er derfor godt i rute til å nå produksjonsmålet på over 20.000 fat pr. dag for året som helhet.
 
DNO ASA
13. september 2002
 
Kontaktperson:
 
Helge Eide
Adm dir.
 
Telefon:           23 23 84 80 / 55 22 47 00