DNO - Resultat fra boring på PL 006 (Tyr prospektet)

Vedlegger pressemelding fra Oljedirektoratet vedrørende boring på PL 006 (Tyr prospektet).

Som det fremgår av meldingen, ble det ikke påvist kommersielle volumer av hydrokarboner fra boringen.

DNO ASA vil kostnadsføre borekostnadene for brønnen i 1. kvartal 2002, og det vil innebære en resultateffekt på ca. minus 5 mill. etter skatt.

21. februar 2002
DNO ASA