DNO - Rekordproduksjon på over 23.000 fat pr. dag i april

DNO hadde en samlet oljeproduksjon på 23.186 fat pr. dag i april måned, som er
ny produksjonsrekord for selskapet. Sammenlignet med konsernets oljeproduksjon i april 2001 på 13.545 fat pr. dag, er dette en økning på 71 %.


Oljeproduksjonen for de enkelte enheter i april måned,
samt pr. april 2002 var som følger (fat pr. dag):

 april 2002pr. april 2002
UK5.1015.357
NORGE7.8927.733
YEMEN10.1938.184
TOTALT23.18621.274


Produksjonsøkningen i april skyldes at produksjonen fra Yemen økte til over 10.000 fat pr. dag, samt økt produksjon fra Glitnefeltet.


DNO konsernets samlede oljeproduksjon i april på over 23.000 fat pr. dag er bedre enn forventet. Sammen med oljeprisen for april vil dette innebære høyeste driftsinntekter og EBITDA i selskapets historie for en enkelt måned.


DNO ASA
8. mai 2002