DNO: Produksjonstest på Seven Heads

I følge en pressemelding sendt ut fra Ramco i dag ble brønn 48/24-6, som er den første av 6 produksjonsbrønner på Seven Heads feltet i Irland, ferdigboret til et totalt dyp på 1.298 m 29 mars.
 
Etter at brønnen var blitt kjerneboret og logget, testet brønnen tørr gass fra Upper Wealden sandstein, hvor det ble oppnådd en maksimal rate på 34,3 millioner scf (standard cubic feet) gjennom en 128/64 " choke og med et brønnhode trykk på 565 psia. Dette er et testresultat som langt overstiger forventningene, sier Ramco i pressemeldingen.
 
Oppstart av gassproduksjonen fra Seven Heads feltet er planlagt mot slutten av året.
 
DNO har 12,5 % andel i feltet gjennom sitt datterselskap Island Petroleum Development Ltd.
 
 
DNO ASA
16. april 2003
 
 
 
Kontraktperson:
Helge Eide
Adm. dir.
 
Telefon:            (47) 55 22 47 00 / (47) 23 23 84 80
 
 
Webside:            www.dno.no