DNO OVERTAR 24.45 % I BLOKK 53, YEMEN

DNO har inngått avtale om overtagelse av en 24,45 % andel i blokk 53, East Sarr i Yemen.

Kostpris for andelen er NOK 18,109,502 pluss 2 millioner DNO aksjer. Kostprisen tilsvarer andelens påløpte investeringer pluss renter.

Blokk 53 ligger midt i en av Yemens viktigste oljeprovinser på land. Blokken grenser til blokk 14 hvor Canadian Occidental (Canoxy) produserer ca. 210.000 fat pr. dag, og til blokk 10 hvor franske Total produserer ca. 20.000 fat pr. dag. Videre grenser blokk 53 til blokk 32 hvor DNO er operatør og gjennomfører nå et 3-brønns avgrensingsprogram av et oljefunn som testet ca. 4.800 fat olje pr. dag fra en brønn i 1998.

Blokk 53 ligger nær eksisterende produksjon og infrastruktur og utbygging vil derfor kreve lave investeringer. DNO har hatt blokk 53 på management siden 1998 og har identifisert en rekke strukturer med et samlet potensiale på opptil 200 millioner fat utvinnbare oljereserver (100 %) i samme geologiske formasjoner som Canoxy, Total og DNO.

Boring av første brønn i den første strukturen i blokk 53 er igang og brønnen skal testes medio juni 1999.

Øvrige partnere i blokk 53 er Dove Energy Ltd. (operatør og 24.45 %), MOE Oil and Gas (Yemen) Ltd. (16.1 %), Petrolin Trading Ltd. (10 %) og det statlige Yemenske selskapet Yemen Oil Company (25 %).