DNO over 10.000 fat pr. dag i Yemen

Som meddelt i børsmelding 1171 av 25.03.02 var produksjonen fra Sharyoof-feltet økt til 20.000 fat pr. dag etter at 3. produksjonsbrønn var satt i drift. Videre ble det opplyst om at ytterligere en produksjonsbrønn skulle settes i drift medio mai. Denne brønnen er nå satt i drift noe før planen, og produksjonen fra Sharyoof-feltet er økt til 24.000 - 25.000 fat pr. dag, som er planlagt platå for feltet.

DNO's andel av oljeproduksjonen fra Sharyoof er etter dette økt til over 7.000 fat pr. dag, og DNO's samlede produksjon fra Yemen er økt til over 10.000 fat pr. dag.

Det vil bli boret en 5. produksjonsbrønn på Sharyoof-feltet som etter planen skal settes i drift i løpet av mai. Basert på den positive utviklingen av produksjonen fra Sharyoof-feltet sålangt, vil 5 produksjonsbrønner ha kapasitet til å holde platå-produksjonen på rundt 25.000 fat pr. dag lengre en tidligere antatt.

På grunn av økningen i DNO' oljeproduksjon fra Yemen forventes det at DNO's samlede oljeproduksjon for april vil passere 22.000 fat pr. dag, som i så fall vil være ny produksjonsrekord for selskapet.