DNO - økning i oljeproduksjonen i 4. kvartal

 
Oljeproduksjonen for de enkelte geografiske enheter i desember måned, 4. kvartal samt for året 2002, var som følger (fat pr. dag):
 
 
Desember 2002
4. kvartal 2002
2002
 
 
 
 
UK      
         4.226
         4.273
           4.780
NORGE
         5.801
         6.191    
           6.868
YEMEN
       13.548
       12.768
         10.742
 
 
 
 
TOTALT
       23.575    
       23.232    
         22.390
 
 
Økning av oljeproduksjonen i 4. kvartal skyldes betydelig økning i produksjonen fra Tasour-feltet i Yemen etter at ny produksjonsbrønn kom i drift i oktober. Dette sammen med noe økt oljeproduksjon  fra Sharyoof-feltet har gitt selskapet rekordproduksjon på over 13.500 fat pr. dag (før skatt) fra Yemen i årets 2 siste måneder. Boringene i Yemen fortsetter i 1. kvartal 2003 og ytterligere en produksjonsbrønn på Tasour-feltet skal etter planen settes i drift i løpet av en måneds tid.
 
Oljeproduksjonen fra britisk sokkel forventes å øke med ca. 5.000 fat pr. dag til over 9.000 fat pr. dag i januar 2003, etter at selskapet nå har sluttført avtalen om overtagelse av Thistle-feltet.
 
En gjennomsnittlig oljeproduksjon for DNO konsernet på 22.390 fat pr. dag i 2002 er ca. 15 % bedre enn planen for året, noe selskapet er svært tilfreds med.