DNO øker til 100% i Irsk oljeselskap

 
Det refereres til børsmeldinger av 1. oktober og 11. oktober 2002 hvor DNO meldte om overtagelse av 85.5 % av selskapet Ireland Petroleum Development Limited (IPDL).
 
DNO har nå overtatt de resterende 14.5 % av IPDL. Deler av oppgjøret for kjøp av denne aksjeposten er 289.642 DNO aksjer, som vil bli dekket av selskapet beholdning av egne aksjer.
 
DNO's beholdning av egne aksjer etter ovennevnte transaksjon er 1.071.740.