DNO øker oljeproduksjonen i Norge

DNO ASA har, gjennom sitt heleide datterselskap Det Norske Oljeselskap AS, 10 prosent eierandel i Glitne-feltet hvor produksjonen av olje startet onsdag 29.08.01. Etter en innkjøringsfase forventes produksjonen å nå ca 40.000 fat per dag, hvilket vil gi en produksjonsøkning på 4.000 fat per dag til DNO fra norsk sokkel. Glitne skal etter planen produsere i omlag 30 måneder.

Statoil er største andelshaver og operatør for feltet, som produseres ved hjelp av produksjonsskipet "Petrojarl 1", som eies og drives av Petroleum Geo-Services AS (PGS).30. august 2001