DNO øker i Jotun-feltet

NORSKE CONOCO AS ("CONOCO") og Det Norske Oljeselskap AS
("DNO"), et heleid datterselskap av DNO ASA, har inngått avtale som
omfatter overdragelse av CONOCO's 37.5% andel i
produksjonslisens 103b, hvor CONOCO er operatør.

Avtalen innebærer at DNO's andel i lisens 103b øker fra 32.5 % til
70.0 %, hvilket medfører at selskapets andel i Jotunfeltet øker fra 3.25
% til 7.0 %. Avtalen innebærer videre at CONOCO overfører
operatørskapet i produksjonslisens 103b til DNO.

Jotunfeltet produserer for tiden omlag 65.000 fat pr. dag, og
Exxon/Mobil er operatør.

Transaksjonen er et ledd i CONOCO's fokusering på kjerneområder
på norsk sokkel, mens det for DNO's del er et ledd i selskapets
strategi for å oppnå verdiskaping gjennom økt utvinning og forlenget
produksjon fra petroleumsfelt som er gått av platå, samt utvikling av
mindre petroleumsfelt.

DNO er idag operatør for 4 lisenser: deriblant Heatherfeltet på britisk
sokkel og Tasourfeltet i Yemen. Det nye operatørskapet blir
selskapets første i Norge, og medfører at DNO vil kunne påta seg
mer omfattende oppgaver på norsk sokkel. Selskapet vil i den
forbindelse knytte til seg ytterligere kapasitet og kompetanse, blant
annet gjennom sin nettverksmodell.

Avtalen forutsetter godkjennelse fra myndighetene og Petoro (som
partner i Pl 103b), og vil tre i kraft med virkning fra 1.1.2002.

DNO ASA
23. november 2001