DNO ØKER ANDELEN I BLOKK 32 YEMEN

DNO ASA (DNO) og Norsk Hydro Produksjon AS (Norsk Hydro) har idag inngått avtale om overdragelse av 25 % lisensandel i Blokk 32, Yemen, fra Norsk Hydro til DNO. Avtalen innebærer at DNO overtar 100 % av aksjene i selskapet Norsk Hydro Yemen AS, som har rettighetene til nevnte lisensandel. Etter denne transaksjonen vil DNO øke sin andel fra 20.00 % til 45.00 % i Blokk 32 lisensen. DNO er operatør for lisensen.

Ved inngåelse av avtalen skal DNO betale til Norsk Hydro USD 1 mill. i form av aksjer i DNO ASA til gjennomsnittskurs 10 dager før avtaleinngåelsen. DNO skal deretter betale til Norsk Hydro et omforent kontantbeløp ved produksjonstart, senest innen 31.12.00. Videre skal DNO betale til Norsk Hydro omforente kontantbeløp avhengig av totalt produsert oljevolum fra Blokk 32, inntil total produsert oljevolum er nådd 12 mill. fat på 100 % basis. DNO skal deretter ikke betale ytterligere vederlag til Norsk Hydro.

Tasour B feltet i Blokk 32 ble erklært kommersielt i Desember 1999, og feltet er nå under utbygging med DNO som operatør. Produksjonstart er planlagt i oktober 2000, med en startproduksjon på 5.000 – 7.000 fat olje pr. dag, hvorav DNO’s andel vil være 2.250 – 3.150 fat. olje pr. dag, etter ovennevnte transaksjon.

Reservene i Tasour B strukturen er anslått til 8 mill. fat, hvorav DNO’s andel nå vil være 3.6 mill. fat. Utbyggingskostnadene for Tasour B feltet er anslått til USD 17 mill. på 100 % basis. Med en gjennomsnittlig oljepris på USD 17 pr. fat vil investeringene være tilbakebetalt innen 12 måneder. DNO’s andel av utbyggingskostnadene er etter ovennevnte transaksjon USD 7.65 mill. hvorav omlag USD 3.0 mill. er påløpt pr. dato. Resterende del av utbyggingskosttnadene for Tasour B feltet, og ovennevnte kjøpesum er prosjektfinansiert.

Der er flere strukturer i tillegg til Tasour B strukturen innen produksjonsområdet i Blokk 32. Det planlegges boringer på disse strukturene etter at oljeproduksjonen fra Tasour B feltet er startet. I tilfelle oljefunn vil slike nye strukturer kunne settes i produksjon med lave tilleggsinvesteringer.

Lisenspartnerene i Blokk 32 er nå DNO ASA (45.00 % og operatør), Ansan Wikfs (Hadramaut) Ltd. (45.19 %) og TG Holding Yemen Inc. (9.81 %).