DNO - Mulig utvidelse av obligasjonlån

Som meddelt i selskapets delårsrapport for fjerde kvartal 2001, har DNO til hensikt å søke utvidelse av selskapets eksisterende obligasjonlån (ISIN NO 001009612.6). Selskapet fører i den forbindelse samtaler med flere potensielle långivere gjennom ABG Sundal Collier ASA, First Securities ASA og Terra Fonds ASA, og opplyser at styret i DNO ASA har til hensikt å foreslå for generalforsamlingen i DNO ASA medio mai 2002 at all rentebærende gjeld som er henførbart til Offshore & Services virksomheten overføres til det nyetablerte overtagende selskapet i forbindelse med den foreslåtte fisjonen. Som et resultat av dette forslaget vil rentebærende gjeld i DNO ASA etter fisjonen bestå av selskapets to eksisterende obligasjonslån (ISIN NO 001009612.6 og ISIN NO 001006613.4) med total saldo stor mNOK 500 pr. 31. desember 2001, samt en trekkfasilitet med en totalramme på mUSD 19, som pr. 31. desember 2001 ikke var benyttet. Av selskapets totale rentebærende gjeld på ca. mNOK 651 pr. 31. desember 2001 skal ca. mNOK 151 overføres til det nyetablerte overtagende selskapet i henhold til styrets forslag som vil bli fremlagt for generalforsamlingen i DNO ASA medio mai 2002.

21. mars 2002