DNO kjøper kontroll i oljeselskap

  DNO har signert avtale om overtagelse av en kontrollerende eierpost (over 80 %) i selskapet Island Petroleum Developments Limited (”Island”), et privat eid selskap som er registrert på Isle of Man.
 
 
Vennligst se vedlegg for mer informasjon.