DNO KJØPER 10% AV OLJEFELTET GLITNE

Det Norske Oljeselskap AS, et heleid datterselskap av DNO ASA, har idag inngått avtale med Statoil om kjøp av 10 % andel i oljefeltet Glitne som er under fradeling fra den opprinnelige lisens PL 048. Det refereres forøvrig til Statoil’s hjemmeside for ytterligere informasjon.

Overdragelsen av Glitneandelen er en videreføring av DNO’s strategi om å skape lønnsomhet i småfelt og i haleproduksjonen.

Avtalen vil tre i kraft når partene har fått de nødvendige godkjennelser fra norske myndigheter.

DNO ser frem til et samarbeid med Statoil i forbindelse med utviklingen av Glitne feltet.