DNO International ASA - Vedrørende melding fra Økokrim

Det refereres til informasjon lagt ut på Økokrims hjemmeside i dag 9 oktober 2009.
 
Som kjent verserer det flere saker hvor det etterforskes transaksjoner i forbindelse med mulige lekkasjer og manipulering av informasjon i media som har hatt effekt på kursen i DNO aksjen. DNO er ikke part i disse sakene.
 
DNO vil anmode Økokrim om også å etterforske mulige lekkasjer hos Oslo Børs i forbindelse med den såkalte DNO-saken.
 
DNO ser frem til at Økokrim skal etterforske alle spesielle transaksjoner med DNO-aksjen og imøteser at Økokrims etterforsking kan avklare spekulasjoner rundt disse.
 
DNO registrerer nok en gang at en offentlig etat legger ut informasjon som har effekt på DNO's aksjekurs, uten at selskapet på forhånd er varslet, slik selskapet kan informere hele aksjemarkedet med utfyllende og mer presis informasjon.
 
 
DNO International ASA
9 October 2009