DNO inngår farm-out avtale i blokk 43 i Yemen

 
DNO er operatør for blokk 43 i Yemen og har en deltakerandel på 75% i blokken.
 
Det er nå inngått en avtale med det australsk-baserte oljeselskapet Oil Search (Yemen) Limited (OSL) om at OSL skal overta en deltakerandel på 25% i blokken med virkning fra 1. september 2003. DNOs nye andel etter avtalen om andelsoverdragelsen er 50%.
 
OSL vill betale DNO et engangsbeløp på 2,2 millioner dollar og vil dessuten bære kostnader i forholdet 2:1 for den første av de to gjenværende brønnene man har forpliktet seg til å bore i blokken. Når det gjelder alle andre kostnader, vil OSL betale i forhold til selskapets deltakerandel i blokken. De to brønnene man har forpliktet seg til å bore, er planlagt gjennomført i slutten av 2003 begynnelsen av 2004.
Gjennom farm-out avtalen har DNO redusert sin risiko i forbindelse med det gjenstående boreprogrammet samtidig som selskapet beholder en betydelig deltakerandel i lisensen.