DNO inngår avtale om Thistle

DNO har inngått avtale med om overtagelse av 99 % samt operatørskap for Thistle-feltet I Storbritannia. Avtalen innebærer at DNO's oljeproduksjon fra britisk sokkel økes med ca. 5.000 fat pr. dag til ca. 10.000 fat pr. dag, og påviste pluss sannsynlige reserver fra britisk sokkel økes med ca. 20 millioner fat til ca. 80 millioner fat.
 
DNO's målsetning med Thistle vil være å forlenge produksjonen fra feltet gjennom økt utvinning av olje kombinert med kostnadsreduserende tiltak, og DNO vil bygge på den erfaring selskapet har fått gjennom 5 års drift av Heather-feltet.
 
Avtalen skal blant annet godkjennes av britiske myndigheter, og transaksjonen forventes å bli gjennomført mot slutten av året. Økonomisk dato for transaksjonen er 1. mai 2002.
 
Det refereres for øvrig til egen pressemelding sendt fra DNO's datterselskap i Storbritannia, som blant annet inneholder en uttalelse fra den britiske oljeministeren i relasjon til ovennevnte transaksjon.
 
DNO ASA
30. september 2002
 
Kontaktperson:
 
Helge Eide
Adm dir.
 
Telefon: 23 23 84 80 / 55 22 47 00