DNO holder oljeproduksjonen på over 23.000 fat pr. dag

DNO hadde en samlet oljeproduksjon på 23.015 fat pr. dag i i juli måned. Sammenlignet med konsernets oljeproduksjon i juli 2001 på 10.862 fat pr. dag, er dette en økning på 112 %.
 
Oljeproduksjonen for perioden januar - juli 2002 var på 22.190 fat pr. dag mot 12.699 fat pr dag for tilsvarende periode i 2001, hvilket er en økning på 75 %.
 
Oljeproduksjonen for de enkelte geografiske enheter i juli måned samt januar - juli 2002 var som følger (fat pr. dag):
 
 
juli 2002
januar - juli 2002
UK
4775
5148
NORGE
6407
7174
YEMEN
11833
9868
TOTALT
23015
22190
 
 
Selskapet er tilfreds med at oljeproduksjonen også for juli måned ble over 23.000 fat pr. dag. En gjennomsnittlig oljeproduksjon sålangt i 2002 på over 22.000 fat pr. dag er bedre enn forventet.
 
 
DNO ASA
12. august 2002
 
Kontaktperson:
 
Helge Eide
Adm dir.
 
Telefon: 23 23 84 80