DNO holder oljeproduksjonen på over 21.000 fat pr. dag

DNO hadde en samlet oljeproduksjon på 21.103 fat pr. dag i februar. Sammenlignet med konsernets oljeproduksjon for februar 2001 på 11.986, er økningen på 76 %.

Oljeproduksjonen for de enkelte enheter i februar måned, samt for årets 2 første måneder var som følger (fat pr. dag):

februar | pr. februar

UK 5.580 | 5.587
NORGE 7.541 | 7.805
YEMEN 7.982 | 7.899

TOTALT 21.103 | 21.291


Produksjonen fra UK og Yemen var omlag på samme nivå som for januar, mens Norge hadde noe lavere produksjon.

Selskapet er tilfreds med at produksjonen har holdt seg omtrent på samme nivå som for rekordmåneden januar.DNO ASA
13. mars 2002