DNO har fullført boring av Tasour 3 i Blokk 32 Yemen

Boring av avgrensingsbrønnen Tasour 3 er nå fullført, og brønnen ble boret til ca. 3.400 meter. Brønnen er plassert 2 km øst for Tasour 1, som testet ca. 4.800 fat olje pr. dag fra Qishn sand reservoaret. Foreløpige tester av Tasour 3 bekrefter olje i tilsvarende reservoar. Brønnen boret også gjennom to dypere potensielle reservoarsoner, og testing av disse gjenstår.

Boreriggen vil nå bli flyttet til lokasjon for boring av Tasour W-1, ca 2 km øst for Tasour 1. Tasour W-1 er siste brønn i det nåværende avgrensingsprogrammet og forventet boretid er ca. 30 dager.

For ytterligere testing av Tasour 3 vil DNO leie inn en mindre rigg samt utstyr med større pumpekapasitet for å optimalisere testen av Qishn reservoaret.

Partnere på blokk 32 er:


DNO ASA 20,00 % (Operatør)
Norsk Hydro Yemen AB 25,00 %
TransGlobe Energy Corp. 9,81 %
Ansan Wikfs (Hadramut) Ltd. 45,19 %Blokk 32 grenser til Canadian Occidentals felter i Masila området, på land i Yemen. Canadian Occidental produserer over 200.000 BOPD fra dette området.