DNO har fullført avgrensningsboring i Blokk 32, Yemen

DNO har nå avsluttet boring av Tasour West 1, som er tredje og siste brønnen i nåværende avgrensingsprogram i blokk 32 Yemen. Tasour West 1 er plassert på en struktur separat fra hoved Tasour strukturen, 2 km vest av Tasour 1. Olje ble observert under boring gjennom hovedreservoaret. Foreløpige resultater bekrefter at oljen lar seg ikke produsere på denne lokasjonen (residuell olje). Brønnen blir nå komplettert med tanke på fremtidig vanninjeksjon.

Tasour 3, som ble avsluttet i juli 1999, ble boret på hoved Tasour strukturen, 2 km øst for Tasour 1. Foreløpige testresultater bekreftet olje i hovedreservoaret. Ytterligere tester av hovedreservoaret vil nå bli foretatt i Tasour 3. I tillegg vurderes det a teste noen dypere potensielle reservoarsoner.

Tasour feltet ble funnet ved boring av Tasour 1 i 1997. Brønnen testet ca. 4,800 fat olje per dag.

I en børsmelding 1047 datert 26 august 1999 rapporterte DNO at nye og betydelig forbedrede lisensbetingelser for Tasour feltet var godkjent av myndighetene i Yemen. DNO har nå innkalt til partnermøte i Block 32 for å diskutere resultatene etter boringene og testene så langt. Med de ny forbedrede lisensbetingelsene øker sannsynligheten for at Tasour feltet blir bygget ut.

Blokk 32 grenser til Canadian Occidentals felter i Masila området, på land i Yemen. Canadian Occidental produserer over 200.000 fat olje per dag fra dette området.