DNO godkjent som operatør på norsk sokkel

Det Norske Oljeselskap AS ("DNO"), et 100 % datterselskap av DNO ASA, er nå blitt godkjent som operatør på norsk sokkel. Godkjennelsen er gitt på bagrunn av en samlet generell vurdering av DNO foretatt av norske myndigheter med hensyn til fremtidige operatøroppgaver på norsk sokkel.
 
Samtidig er overdragelsen av 37.5 % eierandel med tilhørende operatørskap fra  i lisens 103B fra Conoco til DNO nå godkjent av norske myndigheter. Eierandelen i lisens 103B gir 3.75 % andel i Jotunfeltet, hvor Exxon/Mobil er operatør. DNO's eierandel i Jotunfeltet er gjennom denne transaksjonen økt til 7.0 %.
 
Godkjennelsen som operatør på norsk sokkel representerer en ny milepæl for DNO konsernet, og innebærer at selskapet kan påta seg nye og mer omfattende oppgaver på norsk sokkel.
 
Operatørskapet i Norge kommer i tillegg til konsernets 2 operatørskap i henholdsvis Storbritania og Yemen.