DNO godkjent som operatør i Blokk 32 - Yemen

DNO ASA har tidligere inngått avtale om å overta til sammen 20 % av Norsk Hydro Yemen AS sin andel i Block 32 Yemen, og blitt utnevnt til operatør av partnerskapet i lisensen (ref. Børsmelding 1030/210898 og 1031/051098).

Myndighetene i Yemen har nå godkjent DNO ASA som ny operatør for Blokk 32.

Partnerne i lisensen har vedtatt et arbeidsprogram for 1999 som blant annet omfatter boring av 3 brønner, hvor den første brønnen planlegges påbegynt i januar 1999. Boreprogrammet skal kartlegge størrelsen på funnet i Tasour-1, som testet ca. 4.800 fat pr. dag, samt utforske etter ytterligere oljereserver.

Hvis resultatene av boreprogrammet bekrefter kommersielle oljereserver, kan partnerne i lisensen søke Myndighetene om tillatelse til å starte utbygging allerede i 1999.

Blokk 32 ligger i en av Yemen's viktigste oljeprovinser med betydelige mengder påvist olje, og en daglig oljeproduksjon på over 200.000 fat pr. dag.

Partnere i Blokk 32 er:
DNO ASA (Operatør - 20 %)
Ansan Wikfs (Hadramaut) Limited (45.19 %)
Norsk Hydro Yemen AS (25 %)
Transglobe Energy Corporation (9.81 %)