DNO - Foreløpige resultater fra West Heather boring

DNO opplyste i børsmelding 1121 av 10 august 2001 at selskapet startet boring på West Heather området med boreriggen SS "Petrolia". Brønnens formål var blant annet å teste potensialet i en struktur med reservoar av øvre jura alder. Brønnen er nå boret til omlag 4,000 m og har påtruffet olje i Brent / Emerald formasjonen av midtre jura alder, og ikke i sandstein av øvre jura alder. Det er for tidlig å anslå størrelsen på oljefunnet, men de påviste volumer i Brent / Emerald er klart mindre enn hva som var forventet hvis funn i øvre jura,som forøvrig var gitt 10% funnsannsynlighet.

Funnet i denne brønnen er i samme reservoarformasjon som tidligere påvist olje i West Heather strukturen. Det nye oljefunnet øker ressursgrunnlaget for en mulig utbygging av West Heather-feltet.

Brønnen har videre påtruffet flere mindre reservoarsoner under Brent / Emerald formasjonen, hvor der også er klare indikasjoner på hydrokarboner. Boringen vil derfor fortsette noen dager for å evaluere disse reservoarintervallene.

Det planlegges deretter å bore en avgrensningsbrønn i West Heather strukturen, enten i form av et sidesteg fra denne brønnen, eller at det bores en ny brønn.DNO ASA
5. oktober 2001