DNO ASA - vurderer nye obligasjonslån

DNO ASA har utestående børsnoterte obligasjonslån, totalt ca. mNOK 335, som forfaller 1. juni 2004. DNO ASA vurderer nå opptak og børsnotering av to nye obligasjonslån med innbetaling samtidig som forfall for eksisterende lån. Styret i DNO ASA skal behandle låneopptaket og betingelsene i styremøte i løpet av siste uken av mai.
 
Lånebeløpet skal benyttes til refinansiering av eksisterende obligasjonslån og til finansiering av nye investeringer i petroleumslisenser, hovedsakelig på norsk sokkel.
 
I forbindelse med  børsnoteringen av de mulige obligasjonslånene vil selskapet søke Oslo Børs om adgang til å utarbeide et forenklet prospekt i henhold til Børsforskriften paragraf 21-3. Det forenklede prospektet skal foreligge senest kl. 12:00 siste børsdag før obligasjonslånene tas opp til notering på Oslo Børs.
 
DNO ASA har engasjert ABG Sundal Collier Norge ASA, Terra Fonds ASA og Fearnley Fonds ASA som tilretteleggere i forbindelse med opptak av nye obligasjonslån.