DNO ASA sikrer langsiktig lånefinansiering

DNO har signert en låneavtale for etablering av USD 100 mill." Revolving Credit Facility" med ANZ Investment Bank, Investment Banking divisjonen til Australia and New Zealand Banking Group Limited ("ANZ") i London.
 
 Låneavtalen er viktig for den videre vekst og verdiskapning for DNO. Utbyggingen av Broom-feltet  vil gi en økning i produksjonen samt bidra til en betydelig reduksjon i produksjonskostnader per fat fra britisk sokkel.
 
Låneavtalen med ANZ har en løpetid på syv år, og vil i tillegg til finansiering av Broom-feltet også sikre finansiering av DNO's andel av Seven Heads- feltet i Irland, samt refinansiering av eksisterende banklån lån.
 
ANZ-fasiliteten er sikret med pant i lisensandeler og andre aktiva, og låneavtalen er basert på konkurransedyktige betingelser for reservebaserte lån i det internasjonale bankmarkedet.
 
 
DNO ASA
 
28. august 2003
 
 
Kontaktpersoner: 
Helge Eide, adm. dir.
Haakon Sandborg, fin.dir.
Telefon: (+47) 55 22 47 00 / (+47) 23 23 84 80