DNO ASA - Samtykke til tvungen innløsning av aksjeeiere med 33 eller færre aksjer i DNO ASA

Det vises til børsmelding 1157 / 210101. DNO ASA har mottatt Nærings- og handelsdepartementets samtykke til tvangsinnløsning av de aksjeeiere i DNO ASA som var omfattet av det frivillige innløsningstilbudet, men som ikke aksepterte dette, og som ikke har kjøpt seg opp til et aksjeinnehav på mer enn NOK 500 etter fremsettelsen av det frivillige tilbudet.

Styret i DNO ASA har vedtatt å gjennomføre tvangsinnløsningen i henhold til Nærings- og handelsdepartementet vedtak, og vil sende skriftlig orientering til de berørte aksjeeierne i nær fremtid.
DNO ASA

6. mars 2002