DNO ASA - PRESENTASJON AV FORELØPIG ÅRSRESULTAT FOR 2002

DNO ASA vil holde en presentasjon i forbindelse med
fremleggelsen av foreløpig resultat for 2002, samt resultat
for 4. kvartal 2002. Presentasjonen vil bli holdt
kl. 08:30 onsdag 19. februar på
Felix Konferansesenter, Aker Brygge, Oslo