DNO ASA - Oktober - produksjonen ble 23.863 fat pr. dag

Oljeproduksjonen for de enkelte geografiske enheter i oktober måned samt for perioden januar til oktober var som følger (fat pr. dag):
 
                                                                                   
 
Oktober
jan. - okt.
UK
8.089
8.751
NORGE
5.278
5.787
YEMEN
10.496
12.550
TOTALT
23.863
27.088
 
 
 
Nedgangen i Yemen-produksjonen fra september er på linje med forventet produksjonsutvikling fra selskapets andeler i Tasour- og Sharyoof-feltet. Som meddelt i egen børsmelding 30. oktober 2003, ble en ny brønn satt i produksjon på vestflanken av Tasour-feltet i slutten av måneden, med en startproduksjon på ca. 6.000 fat olje pr. dag (DNO's andel 2.460 fat pr. dag - før skatt). Det er ventet at oljeproduksjonen fra Tasour-feltet vil øke i november, dersom ingen uforutsette hendelser inntrer. Boring av en ny produksjonsbrønn på Sharyoof-feltet er nå påbegynt og brønnen ventes å bli satt i drift i løpet av desember måned.
 
Økningen av selskapets oljeproduksjon fra norsk sokkel sammenlignet med september skyldes at Jotun-feltet nå er tilbake i normal produksjon etter vedlikeholdsstans.
 
 Oljeproduksjonen fra britisk sokkel økte marginalt sammenlignet med september, hvilket skyldes noe høyere produksjon fra Thistle-feltet.
 
 
DNO ASA
17. november 2003
 
Kontaktperson:
 
Helge Eide
Adm dir.
 
Telefon: (+47) 55 22 47 00 / (+47) 23 23 84 80