DNO ASA - Ny brønn i Tasour-feltet i Yemen

Brønn nr. 11 i Tasour-feltet er nå ferdig boret og ble satt i produksjon som oljebrønn 29. oktober. Brønnen produserer for tiden ca. 6.000 fat olje og 3.000 fat vann per dag. Det forventes at oljemengden gradvis vil avta og vannmengden øke, på linje med de andre produksjonsbrønnene i feltet.
 
Brønn nr. 11 er boret i Tasour-feltets vestlige utstrekning. Videre produksjonsboring i feltets vestlige utstrekning er planlagt i 2004. Den nye kartleggingen av Tasour-feltet viser nå en mulig utstrekning i østlig retning. Denne vil også bli testet i 2004.
 
 
DNO ASA
30. oktober 2003
 
 
Kontakt:  Magne Normann
Tlf:  00 44 1224 578060 eller mobil 00 44 775 390 2420
Website:  www.dno.no