DNO ASA - November - produksjonen ble 25.179 fat pr. dag - KORREKSJON

 
Oljeproduksjonen for de enkelte geografiske enheter i november måned samt for perioden januar til november var som følger (fat pr. dag):
 
 
 
    november
jan. - nov.
 
 
 
UK
           8.140
    8.697
NORGE
  5.304
    5.746
YEMEN
  11.735
12.477
 
 
 
TOTALT
  25.179
   26.920
 
Økning i produksjonen fra oktober på over 1.300 fat olje pr. dag skyldes hovedsakelig økt produksjon fra Yemen. Som følge av at en ny produksjonsbrønn er satt i drift (meddelt i børsmelding 30. oktober 2003) produserte Tasour-feltet ca. 19.900 fat pr. dag i november, som er ny produksjonsrekord for feltet. En ny produksjonsbrønn er nå også satt i drift på Sharyoof-feltet, og produksjonen fra feltet er ventet å øke i desember.
 
Der var kun marginale endringer i selskapets  produksjon fra norsk og britisk sokkel sammenlignet med oktober.
 
På Seven Heads-feltet i Irland startet gassproduksjonen lørdag 13. desember 2003. Det refereres til vedlagte pressemelding fra operatøren Ramco i den forbindelse.