DNO ASA - KJØP AV SMÅ AKSJEPOSTER

Det vises til børsmelding 1146 / 040102. Som et ledd i det frivillige tilbudet til aksjonærer med 33 eller færre aksjer i selskapet, har DNO ASA den 14. januar 2002 mottatt aksept om frivillig salg av 25.222 DNO-aksjer til kurs 14,92. Til sammen har DNO ASA mottatt aksept om salg av 78.084 DNO-aksjer fra 7.827 aksjonærer.

Med de siste akseptene, vil selskapet ha en beholdning av egne aksjer på tilsammen 1.052.584 aksjer.

15. januar 2002
DNO ASA