DNO ASA - Kjøp av små aksjeposter

Det vises til børsmelding 1146 / 040102. Som et ledd i det frivillige tilbudet til aksjonærer med 33 eller færre aksjer i selskapet, har DNO ASA den 8. januar 2002 mottatt aksept om frivillig salg av 7.152 DNO-aksjer til kurs 14,92. Til sammen har DNO ASA mottatt aksept om salg av 10.902 DNO-aksjer fra 1.165 aksjonærer.

Med de siste akseptene, vil selskapet ha en beholdning av egne aksjer på tilsammen 985.402 aksjer.