DNO ASA - KJØP AV SMÅ AKSJEPOSTER

Det vises til børsmelding 1146 / 040102. Som et ledd i det frivillige tilbudet til aksjonærer med 33 eller færre aksjer i selskapet, har DNO ASA den 9. januar 2002 mottatt aksept om frivillig salg av 15.070 DNO-aksjer til kurs 14,92. Til sammen har DNO ASA mottatt aksept om salg av 25.972 DNO-aksjer fra 2.739 aksjonærer.

Med de siste akseptene, vil selskapet ha en beholdning av egne aksjer på tilsammen
1.000.472 aksjer.

10. januar 2002
DNO ASA