DNO ASA - KJØP AV EGNE AKSJER

DNO ASA har mottatt 543 aksepter for totalt 5.327 aksjer etter utløpet av akseptperioden for det frivillige tilbudet. Ettersom DNO ASA har søkt Handels- og Næringsdepartementet om adgang til å tvangsinnløse alle aksjeeiere i DNO ASA som eier aksjer for mindre enn NOK 500,- og som ikke aksepterte det frivillige tilbudet, har DNO ASA vedtatt å kjøpe de 5.327 aksjene fra de for sent mottatte akseptene, til kurs 14,92 pr. aksje.

DNO ASA har således mottatt aksept om salg av til sammen 137.506 DNO-aksjer fra totalt 13.521 selgende aksjeeiere i forbindelse med det frivillige tilbudet, inkludert de for sent mottatte akseptene.

DNO ASA beholdning av egne aksjer utgjør således 1.112.021 pr. 8. februar 2002.8. februar 2002

DNO ASA